WebSaru辞書 > 英和辞典 > pa'angaの和訳
WebSaru英和辞書での「pa'anga」の意味と読み方

pa'anga


    (複数形pa'anga)パアンガ(トンガの通貨単位)
pa'angaに関連した例文を提出する