WebSaru辞書 > 英和辞典 > dairymanの和訳
WebSaru英和辞書での「dairyman」の意味と読み方

dairyman


    酪農場主;酪農夫,乳しぼりの男;乳製品販売店主
WordNet英和辞書での「dairyman」の意味と使い方

dairyman

名詞
  1. 酪農場で働く男性

    (a man who works in a dairy)

  2. 酪農場の所有者あるいは経営者

    (the owner or manager of a dairy)


dairymanに関連した例文を提出する