WebSaru辞書 > 英和辞典 > cablewayの和訳
WebSaru英和辞書での「cableway」の意味と読み方

cableway


    空中ケーブル
WebSaru専門語辞書での「cableway」の意味

cableway


索道,電路,ケーブルウェー

cablewayに関連した例文を提出するcablewayの関連した用語