WebSaru辞書 > 英和辞典 > Maaloxの和訳
WebSaru英和辞書での「Maalox」の意味と読み方

Maalox


    マーロックス;胃薬
WordNet英和辞書での「Maalox」の意味と使い方

Maalox

名詞
  1. 制酸薬

    (an antacid)


Maaloxに関連した例文を提出する