WebSaru辞書 > 英和辞典 > I'dの和訳
WebSaru英和辞書での「I'd」の意味と読み方

I'd


    I would, I should, I hadの縮約形
I'dに関連した例文を提出する