WebSaru辞書 > 英和辞典 > G-dayの和訳
WebSaru英和辞書での「G-day」の意味と読み方

G-day


    Ground Offensive Day 地上戦開始日
WebSaru専門語辞書での「G-day」の意味

G-Day


Gデー

G-dayに関連した例文を提出する