WebSaru辞書 > 英和辞典 > ETACCSの和訳
WebSaru英和辞書での「ETACCS」の意味と読み方

ETACCS


    European Theater Air Command and Control Study 欧州戦域航空指揮管制研究
ETACCSに関連した例文を提出する