WebSaru辞書 > 英和辞典 > B.L.の和訳
WebSaru英和辞書での「B.L.」の意味と読み方

B.L.


    Bachelor of Law 法学士, Bachelor of Letters 文学士
WebSaru専門語辞書での「B.L.」の意味

B.L.


British Library

B.L.に関連した例文を提出する