WebSaru辞書 > 和英辞典 > 粋狂;酔狂;酔興を英語に訳すと
WebSaru和英辞書での「粋狂;酔狂;酔興」の英語と読み方

粋狂;酔狂;酔興

[すいきょう]
    whim, vagary, capriciousness, eccentricitywhim [hwɪm]
    1. 気まぐれ,気まぐれな思いつき
    2. 巻き上げ機

vagary [və'gεrɪ]
    気まぐれ

eccentricity [.εksən'trɪsɪtɪ]
    風変わり[奇抜](な点),奇行,奇癖


粋狂;酔狂;酔興の例文と使い方

~と言ったら~だ。/だてや酔狂で~と言っているのではない。/~と申し上げたのは本心です。
When I say ~, I mean it.

粋狂;酔狂;酔興に関連した例文を提出する